Site Ben Long 2.jpg

De Ben mécht de Bier erëm gesond

 

O jee, de Bier ass krank!

 

Seng Nues leeft a seng Stier ass richteg gliddeg.

 

Ma de Ben weess, wat do hëlleft: Schnappdidapps-Jus, vill Vitaminnen an eng Plooschter! An hannendrop nach eppes ganz Wichteges: Ganz vill Léift!

ISBN : 978-9-9959-5668-4

Präis : 11,50 €

Vun 2 Joer un

De Ben an de Bier ginn déck Frënn

 

Am léifste spillt de Ben mat der Mamma a mam Pappa.

 

Ma déi hunn net ëmmer Zäit. Dann ass de Ben traureg a fillt sech eleng. Enges Daags schellt et un der Dier, a wéi de Ben kucke geet, steet do de Bier.

 

ISBN : 978-9-9959-5669-1

Präis : 11,50 €

Vun 2 Joer un